Algemene voorwaarden Blooming Yoga Studio

Zwangerschapsyoga

De cursus Natuurlijk Zwanger bereid je voor op de bevalling, de geboorte van je kindje en op de periode erna. Het is een moment voor jezelf waarbij je bewust van je zwangerschap kunt genieten en waarbij ontspanning en positiviteit centraal staan. De focus ligt naast het voorbereidend aspect ook op het vinden van de natuurlijke balans in jouw zwangerschap. Hieraan wordt gewerkt door middel van ontspannings- en ademhalingsoefeningen. 

Met dit alles en het delen van kennis en praktische adviezen, is het de bedoeling je zodanig te informeren dat je je bewust wordt van jouw lichaam en positief met (zelf)vertrouwen zult uitkijken naar de bevalling.

Tijdens de lessen wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • Algemene ontspanningstechnieken.

  • Do-In strekkingen en hatha yoga houdingen

  • Shiatsu (zelf) massage die door de kleding heen wordt gegeven. O.a. ter verlichting van zwangerschapskwalen zoals:    Misselijkheid, brandend maagzuur, slapeloosheid en Bekken en rugklachten.

  • Oefeningen om het contact met de baby te versterken.

  • Praktische informatie over de bevalling.

  • Ademhalingstechnieken om weeën op te vangen.

  • Coaching gericht op het omgaan met angsten en onzekerheid rond de geboorte.

Praktische informatie.

Tijdens een yogales is het prettig om sportkleding of andere gemakkelijk zittende kleding te dragen. Probeer loszittende kleding te vermijden, zodat je niet door je kleding gehinderd wordt. Yoga doe je op blote voeten of sokken. Sieraden en horloges kun je beter aflaten. Om niet te veel af te koelen tijdens de eindontspanning kun je zelf een vestje meenemen of een deken gebruiken (beschikbaar in de ruimte). In de ruimte kun je vrij gebruikmaken van de beschikbare yoga matten, meditatie kussens en dekens. Deze materialen worden regelmatig gedesinfecteerd.

Kom op tijd. Als er veranderingen of bijzonderheden zijn in je gezondheid, meld dit dat direct bij binnenkomst aan de docent. Luister naar de yogadocent. Wat anderen doen is niet belangrijk. Concentreer je op de instructies door te luisteren, te kijken en naar binnen te keren. Blijf als een toeschouwer luisteren naar je lichaam en geest.  Zorg dat je warm genoeg bent tijdens de eindontspanning.  Kom rustig uit de eindontspanning. Ga niet gelijk zitten maar neem de tijd om na een diepe ademhaling wat kleine bewegingen te maken. Adem een aantal keer diep in en uit, span je spieren even aan, rek je helemaal uit en rol via zij rustig naar zit. Neem de tijd om je aandacht weer naar buiten te richten.

Annulering en wijziging.

In geval van verhindering is de docent niet gerechtigd een vervanger te sturen. Bij tussentijds annuleren of niet verschijnen van de docent zijn de desbetreffende leskosten verschuldigd. De docent is gerechtigd om de cursist die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de cursus te ontzeggen. Afmeldingen indien mogelijk minimaal 24 uur van tevoren melden. Eventueel kan er onderling geruild worden of kan er (in overleg) een online video verstuurd worden.

Restitutie: let op! Bij tussentijds annuleren of niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Wanneer je vanwege omstandigheden de cursus (tijdelijk of helemaal) moet staken of stopzetten, vindt er geen lesgeldrestitutie plaats. 

Aansprakelijkheid.

De docent van blooming yoga studio sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van de lessen. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die in de studio van blooming yoga worden gegeven zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. De docent is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan de yogalessen. De docent van blooming yoga studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiele, lichamelijke of geestelijke schade. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de yogalessen. Het deelnemen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Voor aanvang ben je verplicht om belangrijke lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docent, zodat zij hiermee rekening kan houden of eventuele alternatieven kan aandragen. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw welzijn, dus werk binnen je eigen grenzen en raadpleeg, wanneer je onder behandeling bent, je arts of therapeut over wat je wel/niet mag doen. De docent kan op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de student de toegang tot de les/workshop weigeren. Ook andere factoren als gebruik van alcohol voor de les/workshop of slechte hygiëne kunnen een reden zijn om niet deel te mogen nemen aan een les.

Lesrooster en annulering van lessen: de meest actuele lesplanning staat voor eenieder op de factuur. Wijziging worden tijdig bekend gemaakt. Blooming yoga studio behoudt zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Deze lessen worden in overleg ingehaald op een andere dag/tijdstip. Wanneer er langere tijd geen les kan worden gegeven vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden zal de lessenserie (indien mogelijk) worden verlengd met het aantal weken dat er geen les is. Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld dat dit tijdig telefonisch, per sms, app of per mail wordt doorgegeven. Gemiste lessen kunnen eventueel op een ander tijdstip worden ingehaald. De docent kan via de mail ook een online les sturen om de gemiste les thuis uit te voeren. De les begint op tijd. Zorg dat je uiterlijk 5 minuten voor de start van de les aanwezig bent.

Tijdens schoolvakanties is er geen les.